Varna pot v šolo

Šolski okoliš

 

Osnovna šola Maksa Durjave se nahaja na desnem bregu reke Drave, na Ruški cesti 15. Dostop do šole je možen iz njene severne in južne strani. Na južni strani šole se nahaja Ruška cesta, na severni Ulica Moše Pijada in Valvasorjeva ulica ter Smoletova ulica, na vzhodni strani Gorkega ulica, Trg revolucije in Ljubljanska ulica, na zahodni pa Hlebova, Raičeva in Črtomirova ulica.

 

Stanje šolskih poti

 

Učenci, ki v šolo prihajajo po Ruški cesti z vzhodne strani, prečkajo cesto Gorkega ulice, tisti, ki prihajajo z zahodne smeri, pa prečkajo Smoletovo ulico.

Nobena od poti ni prometno zahtevna. Učenci iz obeh smeri Ruške ceste uporabljajo pločnik in označene prehode za pešce. Na vsaki strani vhoda z Ruške ceste sta postavljeni cestni grbini, ki zavirata hitrost vozil.

Učenci, ki prihajajo z Ulice Moše Pijada in Valvasorjeve ulice, se poslužujejo dostopa do šole s severne strani. Na Valvasorjevi ulici je pretok prometa večji. Učenci hodijo po pločniku in prečkajo bodisi Raičevo bodisi Črtomirovo ulico na nesemaforiziranem prehodu za pešce.

Nekateri učenci  prihajajo v šolo tudi s kolesi, ali pa jih v šolo pripeljejo njihovi  starši.

 

 

DOLOČITEV NEVARNIH MEST NA ŠOLSKIH POTEH

 

Na poti v šolo morajo biti učenci, ki prihajajo z vzhodne smeri, previdni, saj so prisiljeni uporabljati dve kar zahtevni prometni poti.

Tisti, ki prihajajo po Ulici Moša Pijade imajo dve možnosti:

 

·       ali prečkajo najprej omenjeno ulico in zatem še Gorkega ulico,

·       ali pa najprej Gorkega ulico in zatem Ulico Moše Pijada.

 

V obeh primerih gre za s semaforji opremljene prehode za pešce, ki zagotavljajo visoko raven varnosti. Na Moše Pijada in Dvořakovi ulici se nahajata še dva prehoda za pešce (oklepata objekt NKBM), ki ju je mogoče uporabiti za dostop šole. Ta dva prehoda nista varni mesti za prečkanje ceste in ju je mogoče nadomestiti s prej omenjenimi semaforiziranimi, zato otrokom in staršem priporočamo, da se ju izogibajo.

 

Najbolj previdni morajo biti učenci, ki prihajajo z Ljubljanske ulice (tisti, ki so tam doma in tisti, ki prihajajo od drugod in izstopajo iz avtobusa na postajališču na Ljubljanski ulici). Na poti do šole morajo prečkati kar tri oziroma štiri prehode za pešce, od katerih sta najbolj ogroženi mesti prehoda za pešce na Trgu revolucije 4 in Dvořakovi ul. 1, kjer poteka enosmerno vozišče z dvema prometnima pasovoma.

Na omenjenih relacijah poteka zelo gost promet vozil, predvsem v jutranjem in popoldanskem času, ko so učenci na poti v oz. iz šole. Celotno pot sledijo pločnikom. Posebej zahtevno mesto je iz več razlogov:

 

·       gre za zelo prometno dvopasovnico;

·       avtomobili nimajo primerne hitrosti.

 

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi, uporabljajo kolesarske steze na Valvasorjevi ulici in Ulici Moše Pijada, sicer pa vozijo po isti vozni površini kot avtomobili in ostala prevozna sredstva. Prav zaradi tega morajo posebej upoštevati prometna pravila, voziti z brezhibno opremljenim kolesom in svetlobnimi odsevniki. Obvezna je uporaba čelade ustrezne velikosti, kolesarji morajo imeti opravljen kolesarski izpit.

 

V času prihoda učencev v šolo in predšolskih otrok v Vrtec Jožice Flander, ki je v sosednji zgradbi, je v Smoletovi ulici močno povečan promet. Ker v ulici ni pločnika, so pešci bolj ogroženi.

 

Nevarno mesto je tudi parkirišče za šolo. Na parkirišču za zaposlene v jutranjem in popoldanskem času parkirajo svoja vozila tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke z avtomobilom v vrtec ali šolo. Zaradi manjšega števila parkirnih mest je občasno na parkirišču gneča. Učenci morajo biti pozorni na vozila na parkirišču.

 


 

(Visited 73 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost