Zaščitništvo

Že nekaj let na naši šoli poteka projekt “zaščitništvo”, v katerem devetošolci tkejo vezi z najmlajšimi na šoli, prvošolci. Vsak prvošolec ima svojega zaščitnika, učenca devetega razreda.

Glavni cilji projekta so:

  • povezovanje devetošolcev s prvošolci,
  • poglabljanje pripadnosti skupini in šoli,
  • skrb za varnost in dobro počutje prvošolcev v šoli,
  • navajanje prvošolcev in devetošolcev na življenje in delo v skupini,
  • razvijanje odgovornosti pri učencih,
  • aktivno preživljanje prostega časa med odmori
  • razvijanje dobrih medsebojnih odnosov.
(Visited 146 times, 1 visits today)
Dostopnost