Učenci tujci

ŠOLANJE UČENCEV TUJCEV v Republiki Sloveniji urejajo zakonski in podzakonski akti.

V 10. členu ZAKONA O OŠ piše:

(tuji državljani)

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanjapod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

 VPIS UČENCA TUJCA V OŠ V REPUBLIKI SLOVENIJI

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju.

Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Učenci s statusom učenca tujca imajo možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ dve leti. Na podlagi vloge, ki jo poda šola na Ministrstvo, jim pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.

P R A V I L N I K o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v 19. členu določa, da imajo učenci tujci, s sklepom učiteljskega zbora prilagojeno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja.

Za lažjo in hitrejšo integracijo učencev tujcev v novo okolje in življenje šole, šolska svetovalna služba in drugi delavci šole, nudijo učencu podporo in se po potrebi povežejo z drugimi institucijami in organizacijami v okolju šole.

(Visited 803 times, 1 visits today)
Dostopnost