Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Nosilka projekta je učiteljica Polonca Sabolek. Udeleženci so vsi učenci, učitelji in starši.

Cilji projekta so:

  • navajanje na ločeno zbiranje odpadkov;
  • zmanjšanje obremenitve odlagališč odpadkov;
  • zavedanje, da z recikliranjem pomagamo ohranjati okolje;
  • zmanjšanje izrabe naravnih virov.

Glavni cilj je seznaniti učence in učenke kot njihovo okolico, da lahko vsakdo pripomore k ohranjanju okolja ter da obstaja veliko izdelkov na našem tržišču, ki bi jih z recikliranjem lahko ponovno uporabili ali pa jih predelali v nove izdelke. Tako smo se ponovno vključili v akcijo zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov. Učenci bodo za vsak zbran  kilogram prejeli približno 1,25 €. Zbran denar bo namenjen šolskemu skladu.

V to akcijo oz. sodelovanje želimo vključiti tudi vas starše. Če imate interes, lahko pomagate učencem pri zbiranju na različne načine. Vaša naloga je, da v službi prosite, če vam lahko shranijo izpraznjene tonerje, kartuše in jih nato prinesete  v šolo.

Da bi bil sam postopek zbiranja čimbolj enostaven, lahko  tudi vaše podjetje sklene pogodbo, v kateri navede našo šolo, kateri bodo odstopili odpadke v obliki donacije. V tem primeru bodo iz podjetja Bitea sami prišli iskat izpraznjene predmete v vaše podjetje.

Tekmovanje, ki ga organizira Bitea d.o.o, poteka od 1. septembra 2021 do 1. junija 2022. Najboljši razred v Sloveniji gre na koncu šolskega leta na izlet.

(Visited 294 times, 1 visits today)
Dostopnost