Raziskovalna dejavnost 2013/2014

V šolskem letu 2013/2014 so mladi raziskovalci OŠ Maksa Durjave izdelali tri raziskovalne naloge in dva inovacijska predloga.

Naslov raziskovalne naloge: Odraščanje otrok v današnjem času

Raziskovalno področje: sociologija

Avtorici: Jana Koren, Daniela Korošec

Mentorica: Blanka Kovačec

Priznanje: bronasto

V raziskovalni nalogi sva želeli predstaviti, kakšen je svet odrščanja skozi naše oči. Želeli sva odkriti, v kakšnih družinah odraščajo vrstniki, kako preživljajo prosti čas, katere narodnosti in veroizpovedi so ter kakšen je njihov pogled na sedanje stanje v družbi, s katerimi problemi se srečujejo, ali sploh spremljajo aktualna dogajanja, kako gledajo na prihodnost. S pomočjo ustrezne literature sva poskušali najti ustrezne aktualne podatke o obdobju odraščanja, družinskem življenju, preživljanju prostega časa mladih ipd. Po prebiranju literature in posvetu z mentorico sva bolj točno opredelili, kaj želiva raziskati in si postavili nekaj hipotez. Pri svojem raziskovanju sva uporabili metodo ankete. S pomočjo metode ankete sva anketirali učence od 7. do 9. razreda naše (mariborske) šole in učence Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. Dve šoli iz različnih okolij sva izbrali, da sva lahko rezultate primerjale med seboj.

Naslov raziskovalne naloge: Nemške revije na slovenskih tleh

Raziskovalno področje: tuji jeziki

Avtorici: Herolinda Buzhala, Tea Podboj Breznik

Mentorica: Barbara Ditrih

Priznanje: bronasto

Učenja novega jezika se lahko lotimo na več načinov. Najbolje je, da se poslužujemo učenja novega jezika na različne načine (poslušanje, branje, pisanje), kajti takrat bomo najbolj uspešni. Razmišljale smo, kako bi lahko svoje znanje izbolšali sami. V šoli vsako leto sodelujemo pri nemški bralni znački (EPI Lesepreis), ki jo organizira Mladinska knjiga. Vendar je to le enkrat v letu in prebrati moramo le dve enostavni knjižici. Spomnili smo se, da so revije in časopisi velik del našega vsakdanjika. Zakaj se ne bi dotaknili nemških revij, ki so prisotne tudi pri nas? Povprašali smo, kdo jih prebira in kupuje. Zanimalo nas je, ali obstajajo revije, ki so blizu mladim in ali jih ti sploh prebirajo ter kako pogosto, kje so nam te revije sploh dostopne in ali obstajajo v elektronski ali natisnjeni obliki. Si jih mladi lahko tudi kje izposodijo? Najbolj pa smo se osredotočili na revije, ki so namenjene prav nam, ki se učimo tujega jezika. Kako te revije sploh izgledajo, kje jih lahko najdemo, ali jih lahko kupimo v prosti prodaji ali ne?

Naslov raziskovalne naloge: Tematske turistične poti v Mariboru in okolici

Raziskovalno področje: turizem

Avtorici: Metka Jenčič, Živa Tolevski

Mentorica: Bojana Cingerli

Priznanje: bronasto

Raziskovalna naloga obravnava tematske turistične poti v okolici Maribora. Zanimalo naju je, katere tematske turistične poti so speljane v okolici Maribora, ali med njimi prevladujejo vinske ceste, kako vplivajo na prepoznavnost območja, ali prinašajo kakšne gospodarske koristi. V zaključku naloge sva poskusili načrtovati svojo tematsko turistično pot.

Naslov inovacijskega predloga: S poslikavo omar do didaktičnega pripomočka

Raziskovalno področje: umetnost

Avtorici: Doris Perdija, Glorija Perdija

Mentorici: Marija Stojnšek Kmetec, Dragica Vek

Priznanje: srebrno

Srebrno priznanje na 48. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije

Vsem nam je dobro znano, da se učenci ne učimo radi. Vse več otrok raje gleda televizijo in igra igrice na računalniku. Zaradi tega smo se odločili, da naredimo to nalogo. Vrata omar v hodniku razrednega pouka naše šole so že dalj časa bile puste in nezanimive, zato so bile ravno pravšnje, da jih porišemo in iz njih naredimo učne pripomočke. Nekaj dni kasneje smo takoj zavihali rokave ter se lotili dela. Odločili smo se za področje geografije. Prva omara bi prikazovala zemljevid Maribora, druga zemljevid Slovenije, na tretji omari bi bil narisan zemljevid sveta, zadnja omara pa bi prikazovala naše Osončje s planeti. Narisali smo si skice in čez nekaj mesecev so bile omare končane. Ko so bile omare že končane, smo povprašali učiteljice razredne stopnje, pri katerem predmetu jim bodo poslikane omare koristile. Na koncu smo si za naše omare zamislili nekaj didaktičnih iger in idej, ki se lahko uporabijo tekom šolskega leta.

Naslov inovacijskega predloga: Knjiga mene briga

Raziskovalno področje: naravna in kulturna dediščina

Avtorici: Diana Kos, Ana Žvarc

Mentor: Rado Šumer

Priznanje: srebrno

Srebrno priznanje na 48. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije

Provokativen naslov inovacijskega predloga sva si izposodili iz TV oddaje na naši televiziji, ki govori o knjigi. Knjiga je hote ali nehote naša sopotnica, prijateljica, tolažnica €¦. Spremlja nas v času našega šolanja, nam daje dodatna znanja v našem poklicu, razveseljuje v prostem času. Knjiga, še posebej slovenska je dobrina in naše kulturno bogastvo, ki ga je potrebno ohraniti našim zanamcem. To pa se ne dogaja vedno, saj po najinem vedenju:

  • še vedno preveč knjig konča med smetmi,
  • posamezniki in institucije ne vedo kam z odvečnimi, za njih neuporabnimi knjigami. Ker sva ljubiteljici pisane besede in ker nama ni vseeno, sva se odločili, da poskusiva vsaj del tega narodovega bogastva rešiti z najinim inovacijskim predlogom – zbiralnikom za knjige. Zbiralnik, ki naj bi bil estetsko oblikovan, se bi postavil na dostopno mesto v središču Maribora in bi bilo tako posameznikom, kot ustanovam, v vsakem času omogočeno odlaganje odvečnih knjig. Predvidevava precej ovir do uresničitve te zamisli, a verjameva, da ne bo ostalo samo pri predlogu, pač pa bo mesto Maribor predlog tudi realiziralo, saj je to namen razpisa ZPM.
(Visited 79 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost