Izzivi medkulturnega sobivanja

Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja” je petletni projekt, v katerega smo vključeni od 1. 9. 2016 in bo trajal do 30. 9. 2021. Več o samem projektu si lahko preberete na SPLETNI STRANI PROJEKTA, kjer najdete vse informacije o projektu, aktualne informacije, gradiva, slikovni slovar in kontaktne podatke. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Smo ena izmed 15 konzorcijskih šol v Sloveniji. Naše partnerske šole so OŠ Janka Padežnika MariborOŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Angela Besednjaka Maribor,  OŠ Bojana Ilicha, OŠ bratov Polančičev,  IC Piramida: Srednja šola za prehrano in živilstvo in Vrtec Jožice Flander Maribor.

V okviru projekta na naši šoli in na partnerskih šolah izvajata program “Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja” (SIMS) multiplikatorki Kaja Hercog in Tamara Himelrajh. Strokovno skupino za izvajanje programa SIMS na naši šoli sestavljajo Jolanda Friš Lozej, Blanka Kovačec, Bojana Cingerli, Tatjana Mali, Mojca Rozman, Petra Rozman, Kaja Hercog in Tamara Himelrajh.

Aktivnosti programa SIMS so usmerjene na

 1. izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami:

– Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«,
– individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter pedagoška pogodba za
dijake priseljence,
– nadaljevalni tečaji slovenščine,
– učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev,
– dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev,
– učenje slovenščine kot drugega jezika,
– podpora pri učenju,
– delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih,
– prostovoljstvo med nami,
– roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu,
– medkulturno druženje otrok in staršev,
– prostočasne in počitniške priložnosti,
– učitelj zaupnik,
– interaktivna šola slovenščine,
– program »Ulični nogomet«,
– šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti,
– pobuda »Moj košček za mir«,
– razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva.

 1. Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev in druge spremljajoče strokovne aktivnosti:
  – predstavitev programa SIMS,
  – predstavitev modela Vključevanje otrok priseljencev,
  – usposabljanje za izvedbo »Uvajalnice«,
  – poučevanje slovenščine kot drugega jezika,
  – dokumenti in zakonske podlage pri vključevanju otrok priseljencev,
  – usposabljanje za izvedbo programa »Za dijake priseljence v novem okolju«
  – priprava individualnega programa in didaktično-metodične prilagoditve,
  – »vzorčne« ure,
  – vloga in pomen prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem,
  – sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in izven,
  – usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih,
  – usposabljanje iz cirkuške pedagogike,
  – razvoj, krepitev vključujoče in strpne organizacijske kulture in klime,
  – program profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«.

POBUDA MOJ KOŠČEK ZA MIR

V okviru pobude Moj košček za mir so učenci pod mentorstvom Sarite Zupanc in Blanke Kovačec okrasili steno pred šolsko knjižnico.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost