Učenci priseljenci

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Imetnik tuje listine o izobraževanju se vpiše v osnovno šolo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o osnovni šoli:

Učenci priseljenci imajo po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šolimožnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ dve leti.

Na podlagi vloge, naslovljene na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki jo vloži šola, otrokom priseljencem prvi dve leti šolanja pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.  

Ob vpisu otroka mora šola od zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene institucije pridobiti naslednje podatke:  

o otroku: ime, priimek, datum, kraj, država rojstva, EMŠO, spol, stalni oz. začasni naslov oz. namestitev v RS, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost;

o zakonitem zastopniku – staršu/skrbniku: ime, priimek, sorodstveno razmerje, stalni oz. začasni naslov oz. namestitev,  kontaktni podatek za posredovanje sporočil;

o predhodni vključenosti v sistem vzgoje in izobraževanja in učnem jeziku: vrtec/šola, razred, vrsta programa, spričevalo oz. listina, država, ker je bila listina izdana, datum izdaje listine.

(Visited 173 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost