Erasmus+ projekt

Ključni ukrep 1 – Splošno šolsko izobraževanje

KA122-SCH – Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije

OŠ Maksa Durjave Maribor: PRISELJEVANJE ZA ZNANJE

V šolskem letu 2021/22 smo uspešno prijavili projekt Priseljevanje za znanje v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ KA 122 (mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju). Tako smo v začetku šolskega leta 2022/23 pričeli z izvajanjem projekta Erasmus+, ki se bo zaključil februarja 2024. Za ta projekt smo se odločili zaradi vse večjega števila učencev priseljencev na naši šoli in soočanja učiteljev z izzivi, kako uspešno vključiti te učence in njihove starše v vzgojno-izobraževalni proces. S tem projektom dejansko nadaljujemo zgodbo Erasmus+ projekta o vključitvi učencev priseljencev v šolsko skupnost, ki ga je šola uspešno izvedla že s prejšnjim projektom Po znanje čez prag.

Osnovni cilji projekta so: 

  • izobraževanje in usposabljanje učiteljev na temo vključevanje učencev priseljencev v  šolsko skupnost,  
  • vključevanje staršev priseljencev in njihova vloga v procesu izobraževanja otrok, 
  • vpogled v primere dobre prakse na šoli gostiteljici v tujini v okviru skupinske mobilnosti učiteljev in učencev priseljencev, 
  • vpeljevanje medkulturne zmožnosti, 
  • izboljšanje digitalne pismenosti pri učencih priseljencih in njihovih starših. 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta:

  • udeležba učiteljev na tečaju ali usposabljanju,
  • skupinska mobilnost učencev in učiteljev,
  • vabljeni strokovnjak.

S tem projektom želimo izboljšati znanje učiteljev in jih opremiti z uspešnimi praktičnimi primeri na področju vključevanja učencev priseljencev s poudarkom na socialnih veščinah, vključevalnih igrah in s pomočjo IKT vsebin. S pridobljenimi znanji bi želeli izboljšati digitalno pismenost učencev priseljencev in njihovih staršev za lažjo integracijo v šolsko skupnost. V okviru skupinske mobilnosti projekt Priseljevanje za znanje omogoča učencem priseljencem vpogled v šolsko integracijo sovrstnikov priseljencev drugod po Evropi ter okrepi njihovo osebnostno rast in medkulturno zavest. 

(Visited 49 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost