Vzgojno izobraževalno delo od 15. 11. 2021 naprej

Spoštovani starši/skrbniki in učitelji,

vsi zaposleni na naši šoli se zavedamo, da čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne  staršem in ne zaposlenim na šoli.

Na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Želim pa izpostaviti dejstvo, da zaposleni na šoli nismo in ne moremo biti pristojni za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžni smo jih le zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov  je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Vaše odločitve bomo dosledno spoštovali in noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Na šolski spletni strani http://www.os-maksadurjave.si/ pod zavihkom Covid-19, najdete vse aktualne informacije.

Ob zaključku bi vas ponovno želel zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

S spoštovanjem,       

Albert Mihajlović, v. d. ravnatelja

(Visited 41 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost