VKLJUČEVANJE IN MEDKULTURNOST NA OSNOVNI ŠOLI MAKSA DURJAVE

Na Osnovni šoli Maksa Durjave se trudimo, da učencem ponujamo poučne, zanimive in celostne vsebine ter aktivnosti, ob tem pa težimo k enakim možnostim za vse učence. Osredotočamo se na vključevanje vseh učencev, naše delo pa večkrat obogatimo še z medkulturnimi vsebinami, ki učencem širijo obzorja.

Nedavno pa smo se pri vzgojno-izobraževalnem delu soočili še z enim izzivom, ki je bil za nas povsem nov. Iz učilnic smo se namreč preselili v zavetje svojega doma, kar je povzročilo številne spremembe pri delu vseh, učiteljev in učencev. S sistematičnim delom smo počasi, a vztrajno premagovali vse ovire in vzpostavili sistem šolanja na daljavo, ki je deloval. Čeprav smo se vsi trudili, smo opazili, da so učenci priseljenci skupina otrok, ki se je znašla v posebej nezavidljivem položaju. Četudi so imeli izpolnjene vse tehnične pogoje za delo, je neznanje jezika močno vplivalo na kakovost njihovega dela. Izvajali smo sicer tečaje jezika, učno podporo in druge aktivnosti projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, vendar ne smemo zanemariti pomena neformalnega učenja slovenščine, poslušanja in opazovanja vrstnikov ipd. O tem smo spregovorili tudi z novinarko Večera in k sodelovanju povabili tudi učenca, ki sta z veseljem delila svoje izkušnje s slovenščino in šolanjem v Sloveniji. Članek z naslovom Šolanje na daljavo je za njih še težje je izšel v četrtek, 21. 1. 2021.

V četrtek, 26. 11. 2020, smo sodelovali še na nacionalnem posvetu SIRIUS, ki ga je organiziral Pedagoški inštitut. Kot je zapisano na spletni strani inštituta, je bil namen srečanja »evalvacija implementacije novih strategij dela z učenci priseljenci«. Na posvetu z naslovom Prakse, ki uspešno implementirajo nove strategije vključevanja priseljencev in razvijajo večjezična okolja v Sloveniji so govorci predstavili primere štirih dobrih praks. Naša ravnateljica, Jolanda Friš Lozej, je v prispevku z naslovom Izzivi pri delu z učenci priseljenci in mreženje na lokalni ravni opisala aktivnosti za krepitev medkulturnosti in vključevanja na naši šoli ter prispevek dopolnila še z dobro prakso mreženja na lokalni ravni.

Posvet je ponudil celosten vpogled v področje dela z učenci priseljenci na več ravneh in z več gledišč, s čimer so udeleženci posveta pridobili ideje za izboljšavo obstoječih praks, ob tem pa nam je podal posnetek obstoječega stanja, ki ponuja možnosti za nadgradnjo in zapolnitev belih lis področja.

Poročilo s strokovnega posveta SIRIUS

(Visited 57 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost