PONOVNO VRAČANJE V ŠOLO UČENCEV 1., 2., 3., IN 9. RAZREDA

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, smo v šoli pričeli s poukom učencev 1., 2. in 3. razreda.

Delo smo organizirali na osnovi priporočil NIJZ in s tem poskrbeli za vse, ki smo se vrnili v šolo. Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje za vse učence, ki so jih starši potrdili s posredovano prijavo. Poskrbljeno je tudi za šolsko prehrano. Starši ste podrobne informacije glede organizacije dela v šoli prejeli od razredničark.

Drugi teden prihajajo v šolo devetošolci in učenci, ki  iz različnih razlogov ne dosegajo vseh standardov znanja.

O poteku dela v šoli vas bodo obvestili razredniki.

Učenci vstopajo v šolo ločeno in imajo matične učilnice v različnih delih šole:

  • 1. razred skozi šolski park, matična učilnica je v paviljonskem delu šole;
  • 2. razred skozi vhod pri klančini pred malo telovadnico, matična učilnica je v pritličju centralnega dela šole;
  • 3. razred skozi glavni vhod ob 8.20, matična učilnica je v prvem nadstropju centralnega dela šole;
  • 9. razred skozi glavni vhod ob 8.30, matična učilnica bo v drugem nadstropju centralnega dela šole;
  • učenci od 4. do 8. razreda skozi glavni vhod glede na prejeto obvestilo s strani razrednika.

V prilogi so pravila, v katerih so opredeljena ravnanja, dejanja in ukrepi ter njihovo izvajanje v času  razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19.

Lepo pozdravljeni.

Jolanda Friš Lozej, ravnateljica

 

Pravila ravnanja v OŠ Maksa Durjave Maribor v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19

Priloga 1: Sklep RSK za pediatrijo

Priloga 2: Izjava staršev pred prihodom v šolo

(Visited 184 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost