OBVESTILO

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bomo na podlagi okrožnice Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdane dne 8. 5. 2020, ponovno vzpostavili izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v določenem deležu v prostorih OŠ Maksa Durjave Maribor v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

  • Vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda OŠ se bo predvidoma izvajalo od 18. 5. 2020 v prostorih šole.
  • Vzgojno-izobraževalno delo za učence 9. razreda se bo predvidoma izvajalo od 25. 5. 2020  v prostorih šole.
  • Prav tako se bo predvidoma  od 25. 5. 2020 izvajal dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja.
  • Učenci od 4. do 8. razreda predvidoma nadaljujejo s poukom na daljavo do konca šolskega leta 2019/2020.

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno-izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem se šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence.

Za učence, ki se vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu, boste starši morali prav tako podati izjavo o obstoju teh okoliščin in s tem o razlogu, da se tak otrok še vedno izobražuje na daljavo.

Najpomembnejši ukrepi, ki jih NIJZ navaja za nadzor okužbe:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja ter higieno rok.

Šola pripravlja navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi.

 

Jolanda Friš Lozej, ravnateljica

(Visited 136 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost