Dodatek k protokolu

DODATEK K PROTOKOLU ZA PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR

KOMUNICIRANJE V ČASU EPIDEMIJE

Stiki z javnostjo

Vrstni red odgovornih za stike z javnostjo s strani OŠ Maksa Durjave: Albert Mihajlović, v. d. ravnatelja, V primeru odsotnosti v. d. ravnatelja je zaporedje zaposlenih, ki jo nadomeščajo sledeče: Majda Kukolj, pomočnica ravnatelja (1. nadomeščanje), Zmago Planinc (2. nadomeščanje), razredniki (3. nadomeščanje), sorazrednik (4. nadomeščanje).

MIZŠ se celovito odziva, usklajuje in zagotavlja podporo zavodom. Pri novinarskih vprašanjih in komunikaciji z mediji se obrnite na Službo za odnose z javnostmi MIZŠ, ki bo odgovorna za usklajevanje tovrstne komunikacije.

Obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi

Če je možno, teče ustno v živo. V nasprotnem primeru poteka komunikacija preko telefonov, elektronske pošte znotraj e-asistenta, Microsoft  Teamsa – videokonferenc.

Ravnatelj oz. pooblaščena oseba zaposlene obvešča predvsem o izvajanju prednostnih nalog, organizaciji dela (temeljne naloge, varnost na delovnem mestu, delo od doma oz. kombinacija, razporeditev delavcev, kontaktne osebe idr.).

Obveščanje in komuniciranje strokovnih delavcev z učenci in starši

Komunikacija z učenci poteka preko Microsoft Teamsa. Komunikacija s starši ali skrbniki pa preko elektronske pošte e-asistenta, videokonference Microsoft Teamsa ter telefona.

Komuniciranje med učenci

Komuniciranje med učenci poteka preko Microsoft Teamsa (klepetalnica).

Maribor, 6. 9. 2021                                                                Albert Mihajlović, v. d. ravnatelja

(Visited 31 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost