Raziskovalna dejavnost 2020/2021

Na 38. srečanju Mladi za napredek Maribora smo sodelovali z dvema raziskovalnima nalogama.

Naslov naloge: Zurück in die erste Klasse (Nazaj v prvi razred)

Raziskovalno področje: Tuji jeziki

Avtor: Iva Biluš

Mentorica: Barbara Ditrih

Mladi za napredek Maribora: srebrno priznanje

Vsi se zavedamo, da je učenje tujega jezika v današnjih časih zelo pomembno. Zato je dobro, da se ga začnejo otroci učiti čim prej, saj se mlajša populacija lažje uči novih stvari. Na naši šoli se otroci začnejo učiti nemščine že v prvem razredu, saj je to del podaljšanega bivanja. Učenci še pri teh letih ne znajo brati in pisati, zato jim je treba delo približati. Vemo tudi, da njihova koncentracija hitro pade in je določene aktivnosti treba hitro zamenjati in da so si učenci med seboj zelo različni. V izvedbi raziskovalne naloge se nisem ukvarjala le z učenci in delom z njimi, temveč sem videla kaj je v ozadju za vsako šolsko uro in kakšne vse so lahko metode učenja oz. poučevanja. Po vsaki uri sem učence povprašala, kako se jim je zdela ura in ali se jim zdi, da so si učno snov zapomnili in odgovorili so mi z dvigom zelenega oz. rdečega kartončka, ki sem jim ga pripravila za analizo učne ure. Tako sem lahko sproti izboljševala vsebino in izvedbo šolskih ur.

Naslov naloge: Športna aktivnost osnovnošolskih otrok v času pouka na daljavo

Raziskovalno področje: Šport

Avtorji: Nejc Liponik, Gal Mohorko

Mentor: Albert Mihajlović

Mladi za napredek Maribora: srebrno priznanje

Namen raziskave je ugotoviti, kako vpliva šola na daljavo na osnovnošolce in kakšne bodo posledice. V raziskavi je sodelovalo 3498 osnovnošolcev iz celotne Slovenije, ki obiskujejo 4.– 9. razred. V ospredje raziskave smo postavili anketo, ki smo jo po Sloveniji razposlali s pomočjo svetovalke za šport. Anketo so reševali učenci in učenke. Anketa je bila narejena s pomočjo portala 1ka, spletno stranjo, ki se ukvarja z ustvarjanjem spletnih anket. Odgovore na vprašanja smo obdelali s pomočjo tabel, ki jih je 1ka avtomatsko ustvarila. Rezultati kažejo, da pouk na daljavo močno vpliva na posameznikovo zdravje, gibalno učinkovitost … Rezultate smo primerjali z rezultati evalvacije programa Zdrav življenjski slog iz leta 2017 in opazili vidne razlike med letom 2017 in šolo na daljavo danes.

(Visited 77 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost