Izbirni predmeti za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši, učenci in učenke,

Pred vami je e-publikacija neobveznih in obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022. Pripravili smo pester izbor učnih predmetov, ki bodo učencem omogočali dodatno udejstvovanje na področjih, ki jih zanimajo.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali za učence 1. razreda in za učence od 4. do 9. razreda. V 1. razredu bomo izvajali pouk prvega tujega jezika – angleščina. Za učence 4., 5. in 6. razreda bomo učencem ponudili predmete s področja športa, tehnike in umetnosti. Učencem od 4. do 9. razreda bomo ponudili drugi tuj jezik – nemščina. Učenci si lahko izberejo največ dve uri pouka tedensko iz sklopa neobveznih izbirnih predmetov.

Obvezne izbirne predmete si lahko izberejo učenci od 7. do 9. razreda. Iz sklopa obveznih izbirnih predmetov si učenci izberejo najmanj dve uri pouka tedensko. S soglasjem staršev lahko učenci izberejo tudi tri ure pouka tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujete pisno vlogo s potrdilom o vpisu.

Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje. Do konca tega šolskega leta bomo oblikovali skupine za predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku in da izberejo tiste predmete, v katerih so močni in ki jih veselijo.

Če se želite še podrobneje seznaniti s cilji in vsebinami posameznih izbirnih predmetov, si lahko na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preberete učne načrte za vsakega od njih.

V želji, da vsak najde zase tisto, kar ga zanima in veseli, vas lepo pozdravljam.

v. d. ravnatelja

Albert Mihajlović

(Visited 147 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost