Nadarjeni učenci

 

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli:

 

http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf

 

Koncept temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali so pri nadarjenih bolj izrazite. Nadarjeni učenci niso homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine.

 

 

 

 

 

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

 

 

 

EVIDENTIRANJE

 

Evidentiranje nadarjenih poteka predvsem v prvi triadi, čeprav se nadaljuje skozi vse razrede osnovne šole. Nadarjene učence evidentiramo na osnovi učnih dosežkov, dosežkov pri posamezni dejavnosti, na tekmovanjih, natečajih, na osnovi učiteljevega opažanja oz. mnenja ali mnenja šolske svetovalne službe.

 

IDENTIFICIRANJE

 

Potrjene evidentirane nadarjene učence se testira in učitelji izpolnijo lestvico s katero ocenijo učenca na različnih področjih. Testiranje izvaja za to usposobljen psiholog (test sposobnosti in ustvarjalnosti). Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečni rezultat.

 

SOGLASJE IN MNENJE STARŠEV in OBLIKOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA

 

Učenec identificiran na osnovi lestvice in/ali testa je prepoznan za nadarjenega. Skliče se sestanek s starši in učencem. Starši podajo njihovo mnenje. V sodelovanju s starši in učencem, šola oblikuje individualiziran program. Skladno s programom se učencu prilagaja delo pri posameznih urah/predmetih in se ga usmerja v dejavnosti, tekmovanja itd.

 

VODENJE, EVALVIRANJE, IZBOLJŠEVANJE

 

Učenec je z izdelanim IP (individualiziranim programom v osebni mapi učenca, ki jo hrani šolska svetovalna služba) voden in usmerjan s strani šole. Pomemben del je evalviranje učenčevega dela, napredka, počutja, čemur sledijo izboljšave ali spremembe IP-ja.

 

Delo načrtujemo za vsako šolsko leto glede na specifično populacijo nadarjenih, njihove potrebe, interese. Poleg prilagoditev pri pouku, jim nudimo dodatne dejavnosti s pomočjo katerih lahko razvijajo svoje potenciale.

 

(Visited 57 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost